Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád hřiště

22. 9. 2009

 

 

Důležitá telefonní čísla:


V případě úrazu, poškození zařízení hřiště, porušování provozního řádu se obraťte na:

OÚ Rynoltice: tel. 485 172 181


Tísňové linky:


112 – Integrovaný záchranný systém 158 – Policie ČR
150 – Hasiči 156 – Městská policie
155 – Záchranná služba

Provozní řád hřiště Jítrava

Provozovatel hřiště: Obec Rynoltice

1.  prostor hřiště je určen pro všechny bez rozdílu věku, herní prvky (vyjma stolního tenisu) jsou určeny

              pro děti do 12let, na herní prvky je dospělým vstup zakázán

2.  za děti odpovídají rodiče, popř. jiný zákonný zástupce či dozírající osoba
3.  hřiště nepoužívejte, pokud:
     - je zařízení kluzké nebo namrzlé
     - povrch terénu je kluzký nebo namrzlý
     - je na herních zařízeních závada
4. zákaz volného pohybu psů
5. zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo prostor k tomu vyhrazených,

    zákaz konzumace alkoholu a omamných látek v prostoru hřiště

6  zákaz nošení ostrých předmětů na herní prvky a do prostoru hřiště
7.  na kreslící tabuli lze psát pouze křídami

8. pískoviště je třeba po použití vždy zakrýt

9. stůl na stolní tenis je určen pouze pro tento účel (zákaz sezení na něm a lezení na něj)

10. při používání kolotoče dbejte zvýšené opatrnosti

11. dodržujte ochranná pásma – dopadové plochy okolo herních prvků

12. zákaz jízdy na kolech a motorových vozidlech v prostoru hřiště

13. zákaz vstupu na antuku bez sportovní obuvi (ne však v kopačkách)

14.  povinnost udržovat na hřišti pořádek; odpadky se ukládají do popelnice

15. zákaz kouření v prostoru herních prvků a sportoviště; nedopalky patří do popelníku!

16. v zájmu bezpečnosti dětí zavírejte vždy branku na petlici

17. udržovat čistotu na WC; toaleta a voda jsou přístupné během akcí, mimo ně jsou klíče od toalety k dispozici u místních obyvatel (dle dohody)

18. herní pomůcky (síť, lajnovačka, míč, pálky, míčky, atd.) k zapůjčení dle dohody nebo vlastní; v případě poškození zapůjčených věcí bude požadována náhrada (kus za kus nebo peněžitá) - odpovídá vypůjčující

 

Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za způsobené škody, byť i z nedbalosti, na zařízeních sportovního hřiště. Obec Rynoltice nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

Děkujeme, že respektujete tento provozní řád a pomáháte nám tak zachovat herní areál pro radost náš všech.